DBO har forhandlingsretten, -pligten og ansvaret på vegne af alle DanBred opformeringsbesætninger overfor:

 • Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion (LFS)
 • DanBred P/S
 • Dansk Svineavl
 • Andre organisationer
 • Myndigheder​​

​​DBO er interesseorganisationen for opformeringsbesætningerne i DanBred. DBO har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for medlemsbesætningerne, dvs.:

 • ​varetage medlemmernes faglige og kommercielle interesser
 • medvirke ved markedsføring af LY-sopolte
 • bidrage til rådgivning om opformering
 • holde medlemmerne orienteret om forhold vedr. opformering
 • informere omgivelserne om opformeringsbesætningernes vilkår og DBO's holdninger
 • skabe kontakt og sammenhold mellem medlemmerne

Hvordan øver DBO indflydelse?

DBO-bestyrelsen er repræsenteret i en række udvalg, bestyrelser og arbejdsgrupper indenfor DanBred med det formål at udvikle og forbedre de aftaler, regler og vilkår, som opformeringsbesætningerne arbejder under:

DBO-formandskabet:

 • ​Lars Jakobsen
 • Poul Mathiesen

​DBO-forretningsudvalget:

 • ​Lars Jakobsen
 • Poul Mathiesen
 • Kasper Gade Panduro

DanBred SamarbejdsUdvalget (DSU)

​DSU består af repræsentanter for DanBred P/S, Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Dansk Svineavl og DBO. DSU behandler emner vedr. avls- og opformeringsarbejdet indenfor DanBred.

​DBO-Repræsentanter:

 • Lars Jakobsen
 • Poul Mathiesen
 • Kasper Gade Panduro

SPF-SuS-Udvalget (SuSU)

​​SuSU består af 9 repræsentanter for SPF-SundhedStyringens samarbejdspartnere, herunder én DBO-repræsentant. SuSU har til formål at behandle at behandle forhold, der henhører under SuS' formål. SuSU har beslutningskompetence indenfor rammer udstukket af Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

DBO- Repræsentanter:

 • Lars Jakobsen

Hvad sker der i DBO

DBO-Årsmødet

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afvikles ved DBO-Årsmødet, som hvert år holdes inden udgangen af marts måned.

​På Årsmødet deltager DBO-medlemmer (evt. repræsenteret med flere personer) samt en række indbudte gæster, herunder samarbejdspartnere og pressefolk.

DBO-generalforsamlingen

Vigtigste programpunkt på Årsmødet er DBO-generalforsamlingen, hvor:

 • bestyrelsen aflægger beretning,
 • væsentlige forslag behandles,
 • valg til bestyrelse og revision foregår.

(Den faste dagsorden for generalforsamlingen fremgår af Vedtægterne. Disse kan fremsendes til medlemmerne efter henvendelse til sekretariatet).

Jubilæer

Under Årsmødet markeres eventuelle jubilæer i medlemskredsen bl.a. med indlæg fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

​Uddeling af priser

Desuden kåres:

 • Årets DanBred Leverandør
  En avls- eller opformeringsbesætning i DanBred, som i særlig grad har markeret sig ved at levere kvalitetsdyr og yde en optimal kundeservice. Prisen uddeles i samarbejde med DanBred P/S.
 • Årets DanBred L-opformeringsbesætning. Årets bedst placerede opformeringsbesætning med Landracesøer - udpeget af Avlsafdelingen.
 • Årets DanBred Y-opformeringsbesætning
 • Årets bedst placerede opformeringsbesætning med Yorkshiresøer - udpeget af Avlsafdelingen.

Resumé af DBO-Årsmødet

Der udarbejdes resumé af Årsmødet. Medlemmerne har adgang til resuméet på DBO's hjemmeside.

DBO-medlemsmøder

Foreningen afholder medlemsmøder efter behov. Dog afholdes mindst ét medlemsmøde om året i oktober kvartal. Medlemsmøderne omfatter kun deltagere fra medlemsbesætningerne og enkelte specielt indbudte indledere.

​Ved møderne får deltagerne mulighed for at diskutere og forholde sig til aktuelle faglige, kommercielle og politiske emner af betydning for opformeringsbesætninger i DanBred.

Der udarbejdes referat af medlemsmøder, som tilsendes alle DBO-medlemmer. Desuden lægges uddrag af referatet på denne hjemmeside.

DBO-medlemsinformation

DBO-medlemmerne holdes løbende informeret om nyheder, begivenheder eller forhold af betydning for opformeringsbesætninger i DanBred. Informationen sker via skriftlige meddelelser og via denne hjemmeside.

​Når der kommer væsentligt nyt på hjemmesiden, vil medlemmerne modtage et advis herom via e-mail.